הכנה לראיונות ומבחני מיון לעבודה

הכנה ליום מבחני קבלה לעבודה כוללת:
# ביצוע מבחנים פסיכולוגיים ומבחני כישורים שכליים.
# קיום ראיונות שונים של קבלה לעבודה. לדוג'- ראיון פתוח, ראיון מובנה וכו'.
# קבלת משוב על אופן ביצוע המבחנים והראיונות.
# קבלת כלים לשיפור.
# תרגול נרחב נוסף של ביצוע המבחנים והראיונות.
# הפחתת החששות וחרדות הנלווים לתהליך זה, ע"י תרגול, סימולציות ודמיון מודרך.