עולם העבודה

סדנאות והרצאות- עולם העבודה –
התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה: עיקרי הסדנא-
* סימפטומים של לחץ ושחיקה. * טכניקות להתמודדות עם לחצים שונים (לחצי זמן / לחצים בינאישיים ועוד). * טכניקות הרפייה.

עבודת צוות: עיקרי הסדנא –
* מודלים תיאורטיים לעבודת צוות אפקטיבית. * היבטים פסיכולוגיים הנוגעים להצלחת/ אי הצלחת עבודת צוות. * תקשורת אפקטיבית. *סגנונות ניהול צוות. * הפעלות ותרגילים.

ניהול שינויים: עיקרי הסדנא –
* מודלים תיאורטיים ומעשיים לביצוע שינוי. * התנגדויות לשינוי. * דרכי התמודדות עם התנגדות לשינוי. * שינוי בעולם העבודה. * שינוי בעולם האישי. * הפעלות ותרגילים.

ניהול זמן: עיקרי הסדנא –
* עקרונות תכנון הזמן. * מודלים לשינוי הרגלים. * מבזבזי הזמן. * כלים שונים לניהול זמן. * הפעלות ותרגילים.

הבדלים בין תרבותיים: עיקרי הסדנא –
* מה הם הבדלים בין תרבותיים? *רכישת סבלנות להבדלים בין-תרבותיים. * סוגים שונים של הבדלים בין- תרבותיים. * שפת הגוף בתרבויות שונות.

טכניקות של דרכי חשיבה קבוצתית וקבלת החלטות: עיקרי הסדנא –
* הצגה ותרגול של טכניקות חשיבה קבוצתית וקבלת החלטות, כגון: סבב מובנה, סיעור מוחות, דיון פתוח ועוד.

מתן שרות: עיקרי הסדנא –
* הגדרת מתן וקבלת שרות. * זיהוי מיצוב אישי בסולם השירותיות. * הצגת מודל שרות יעיל ללקוח. * פיתוח מיומנויות של תקשורת בינאישית אפקטיבית. * טיפול בתלונות והתנגדויות. * ניתוח סימולציות מצבי שרות שונים.

סדנת הכנה לשוק העבודה: עיקרי הסדנא –
* בחירת קריירה (ראשונה/ שנייה). * מציאת מקום עבודה/ הקמת עסק חדש. * כיצד כדאי להתכונן לראיון מקצועי/ פסיכולוגי. * תרגול ראיונות ועוד.

סדנת שיווק יעיל: עיקרי הסדנא –
* הגדרת שיווק. * עקרונות שיווק יעיל. * מעודדי תקשורת וחסמי תקשורת. * טיפול בהתנגדויות. אסרטיביות. * שיפור מיומנויות הפרזנטציה. * ניתוח סימולציות. * הפעלות ותרגילים.

ניהול קונפליקטים: עיקרי הסדנא –
* הגדרת קונפליקט. * חמש סגנונות התמודדות עם קונפליקט. * אבחון של סגנון ניהול קונפליקטים (מילוי שאלון). * ניתוח אירועים וסימולציות במצבי קונפליקט שונים.